22/03/2018 10:04
Xem với cỡ chữ

Chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư đối với ngành cơ khí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo Chiến lược được phê duyệt, nhiều chính sách và giải pháp sẽ thực hiện nhằm phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025 và sau năm 2025.
Trong số các giải pháp nói trên, đáng chú ý là Nhà nước sẽ có cơ chế về lãi suất tín dụng để đầu tư và thời hạn vay vốn lưu động cho các nhà sản xuất thiết bị cơ khí có dung lượng thị trường đủ lớn.
Được biết, theo quy định hiện hành, các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư nằm trong danh mục các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Như vậy, sau các chính sách quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, sự ra đời của Quyết định số 319/QĐ-TTg nói trên sẽ tạo thêm cơ chế ưu đãi về vốn tín dụng đầu tư cho ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới.

Ban Chính sách phát triển

Tìm theo ngày :