09/05/2019 16:58
Xem với cỡ chữ

Chính phủ đã trả nợ nước ngoài hơn 17,3 nghìn tỷ đồng

Tính đến 23/4, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) đã phát hành là 83.919,5 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Cục QLN&TCĐN), Bộ Tài chính, từ 1/4/2019 đến ngày 23/4/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 3 phiên đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội huy động được 7.451 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 23/4/2019, tổng khối lượng TPCP phát hành là 83.919,5 tỷ đồng, tương đương 27,3% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành TPCP trung bình 12,47 năm. Lãi suất phát hành TPCP trung bình 4,92%/năm. Kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP là 7,16 năm. Đánh giá chung, trong tháng 4/2019, thị trường tương đối ổn định. Lãi suất TPCP trên thị trường thứ cấp gần như đi ngang so với tháng 3/2019. Trên thị trường sơ cấp, do tiến độ giải ngân thấp, ngân quỹ nhà nước dồi dào, KBNN chủ động giảm khối lượng gọi thầu để giữ mặt bằng lãi suất phát hành TPCP. Lãi suất phát hành TPCP hiện nay: 5 năm 3,7%/năm; 7 năm 4,05%/năm; 10 năm 4,72%/năm; 15 năm 5,06%/năm; 20 năm 5,7%/năm; 30 năm 5,85%/năm.
Cũng theo Cục QLN&TCĐN, trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá khoảng 188,36 triệu USD.
Tính đến ngày 20/4/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi năm 2019 khoảng 915 triệu USD, tương đương khoảng 21.004 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 671 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 243 triệu USD).
Trong tháng 4/2019, Chính phủ trả nợ khoảng 13.068 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.336 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài là khoảng 1.732 tỷ đồng. Lũy kế trả nợ 4 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.
Theo đại diện Cục QLN&TCĐN, 4 tháng đầu năm 2019 không cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước. Tháng 4/2019, các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc trong tháng khoảng 1.586 tỷ đồng, trả nợ lãi khoảng 488 tỷ đồng. Lũy kế đến 20/4/2019, rút vốn của các dự án khoảng 67 tỷ đồng, trả nợ gốc khoảng 15.340 tỷ đồng, trả nợ lãi khoảng 4.365 tỷ đồng.
4 tháng đầu năm cũng không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài. Tháng 4, các dự án được bảo lãnh thực hiện rút vốn là khoảng 764 tỷ đồng, nghĩa vụ trả nợ gốc là khoảng 3.484 tỷ đồng, trả lãi và phí khoảng 673 tỷ đồng. Lũy kế đến 20/4/2019, tổng rút vốn khoảng 1.527 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi khoảng 17.369 tỷ đồng.

Đào Huyền theo Thời báo tài chính

Tìm theo ngày :